Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2011

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

   Συνάδελφοι.
   Η ΕΕΤΕΜ έχει επεξεργαστεί και διαμορφώσει το πιο κάτω συμφωνητικό μεταξύ ιδιοκτήτη και μηχανικού για τις αμοιβές τακτοποίησης αυθαιρέτων.
   Διευκρινήζουμε ότι :
  • Κάθε μηχανικός, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 3943/2011, έχει την υποχρέωση να υποβάλει στην αρμόδια ΔΟΥ, κατάσταση με όλα τα συμφωνητικά που έχει συνάψει. Απαραίτητη είναι η επικοινωνία με τον λογιστή σας. Υπάρχει στο blog παλαιότερη ανάρτηση με τίτλο "Φορολογικό Θέμα"
  • Στο συνημμένο συμφωνητικό, άν κάποιος θέλει να ενσωματώσει και την αμοιβή του τοπογραφικού (σύστημα ΕΓΣΑ), πρέπει να το προσαρμόσει ανάλογα.
  • Στο συμφωνητικό δεν έχουν συμπεριληφθεί αμοιβές για έλεγχο μηχανολογικών εγκαταστάσεων για όπου αυτό απαιτείται.
  • Το συμφωνητικό αυτό δεν είναι "Ευαγγέλιο". Ο καθένας μπορεί να το προσαρμόσει στις δικές του ανάγκες.
         ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
    Στο πιο κάτω LINK υπάρχει το υπόδειγμα της κατάστασης των έγγραφων συμφωνιών, που πρέπει να συνάπτουμε :

       ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου